تجربه

کلینیک تخصصی دکتر مجید افتخار دارد از کادر پزشکان حرفه ای متخصص در شاخه های مختلف که هر یک سابقه ی طولانی در تشخیص و درمان دارند، بهره ببرد. متخصصین ما با  نگاهی جامع و همه جانبه نگر تشخیص و درمان قطعی بیماری ها و ناهنجاریها را محقق می سازند.

بروز بودن در سطح جهانی

پزشکان متخصص  ما که از اعضای هیأت علمی برترین دانشگاه های کشور هستند همواره دانش خود را بروز و در سطح جهانی نگه داشته اند.آنها با استفاده از آخرین تکنیک ها و پیشرفت های حال حاضر جهان  به نفع بیمارانشان بهره می برند.

پشتیبانی، همدلی و حق گویی

تجربه کافی و برخورداری از دانش روز و اخلاق حرفه ای کادر پزشکان متخصص کلینیک دکتر مجید را تصمیم سازانی حق گو وبیطرف می سازد. اولویت متخصصین کلنیک دکتر مجید سلامت و  منافع بیمارشان است. همچنین نظر به بازخورد مثبت بیماران این مرکز، همدلی و توجه کافی و احترام از ویژگیهای بارز متخصصین کلنیک دکتر میر است. پزشکان این مرکز همواره  سعی در درک آنچه بیماران احساس می کنند دارند. آنها همواره خود را نزدیک به تجربه ی جسمی و عاطفی بیماران حس می کنند. متخصصین مرکزما در کنار پشتیبانی همه جانبه و همراهی تا انتهای مسیر درمان، همواره خواسته های بیماران در فرآیند تصمیم گیری و درمان را محترم می شمارند.

یکپارچه سازی خدمات و تجهیزات

 خدمات تخصصی فوق تخصصی ارتوپدی کلینیک دکتر مجید درکنار تجهیزات پیشرفته و مدرن،  مجموعه ای یکپارچه را تشکیل داده است که آسایش و اطمینان خاطر بیماران را فراهم آورده است.